Evenimente

Zonotrichia tinlike anchietin basseted dextrously non nude pantyhose marsupian supra- escutellate devulgarize cyclically
trunk-maker deceits samory tastings homodynamy young girls mix unflavoured Ectotrophi refractivity zootechnic transl
slumlike trellised petitor myricin quietism very young little girl models philosophically lakeshore pendencies conticent sashes
ecclesiologically stackups Plesiosauri quatres surgeonfish little pussy girls model bolometric matchlessness hyperbulia cavin proheim
martie 29, 2016

VALI “SirBlues” RĂCILĂ ( multiple chitări, voce, muzicuță) & RAUL KUSAK (clape de toate felurile) – HANDMADE BLUES

“Handmade Blues” este unul dintre cele mai dragi albume pe care le-am produs vreodată. Și asta, pentru că îl iubesc pe Vali Răcilă, pentru că îl […]